KontaktKontakt Strona głównaStrona główna

Czym jest CAISMS?

Wdrożenie ISMS w organizacji jest złożonym procesem. Szereg czynności można jednak uporządkować i sprawniej nimi zarządzać dzięki wsparciu odpowiedniego oprogramowania ...

Czym jest CAISMS?
czytaj dalej

Czym jest RAW?

Dokonanie wyboru zabezpieczeń adekwatnych do potrzeb organizacji, wymaga przepro- wadzenia analizy ryzyka w zespole osób. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę ISMS..

Czym jest analiza ryzyka?
czytaj dalej

Czym jest PDMS?

Chcąc spełnienić wymagania, jakie stawia przed organizacją ustawa o ochronie danych osobowych, należy prowadzić szereg zapisów w odniesieniu do przetwarzanych zbiórów danych...

Czy ja tego potrzebuję?
czytaj dalej